Immobilisery

Są to elektroniczne zabezpieczenia chroniące przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu,

najprostsze immobilisery blokują pracę silnika w jednym układzie. Odblokowanie jego polega na naciśnięciu ukrytego przycisku lub zwarciu palcami dwu śrubek, bardziej zaawansowane inmmobilisery blokują więcej niż jeden układ. Odblokowanie polega na zbliżeniu transpondera do ukrytego czytnika.